Een ingebrekestelling is een juridische term waarin de eisende partij eist dat de aangeschreven partij (vaak de niet betalende klant) binnen een bepaalde termijn aan de (financiële) verplichting voldoet. Op basis van diverse uitspraken van de kantonrechter moet een ingebrekestelling aan particulieren een betalingstermijn van 14 dagen en een voorberekening van buitengerechtelijke kosten ofwel wettelijke incassokosten bevatten. Het is goed om daarna nog twee dagen verwerkingstijd aan te houden en alvast aan te zeggen aan welk incassobureau de zaak word overgedragen.

Wie een doorsnee ingebrekestelling bestudeert, ziet een kort A4’tje waarop de eisende partij beschrijft wat zij eist en wat de eventuele gevolgen van niet tijdig betalen kunnen zijn. De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat er afscheid word genomen van de niet betalende klant. De ingebrekestelling wekt overigens ook vaak de indruk dat deze door eisende partij alleen gestuurd is om haar eis met extra kosten te mogen belasten en in een latere fase een vonnis te mogen halen. Onze ervaring is dat de doorsnee ingebrekestelling zakelijk, afstandelijk en bovendien informatief gezien weinig verzadigend is.

Binnen onze visie zal elk contactpoging van een bedrijf richting een klant een visitekaartje moeten zijn. Dit stopt niet bij incasso. Sterker nog, in een ideale situatie is een ingebrekestelling niet het einde, maar een nieuw begin voor de sales-afdeling. Vanwege deze visie hebben wij onlangs het Credit Management aspect van een relatie van ons mogen doorlichten en een begin gemaakt waarin achterstandsbeheer een directe link maakt met sales.

Bij het opstellen van een ingebrekestelling hebben wij een op maat gemaakte brief geschreven waarin het noodzakelijke gecombineerd wordt met nieuw begin.

Neem contact met ons op voor een gratis exemplaar van zo’n ingebrekestelling via e-mail, de website of telefonisch.