Vorige week hebben wij met ontsteltenis (mooi woord en dekt perfect de lading) de aflevering van Opgelicht?! bekeken. In deze aflevering kwam het frauduleuze incassobureau Incassodeal.nl aan bod, wat werd gerund door Marco V. en achter de schermen door zijn vrouw Mirande V. – V. Het is walgelijk om misbruik te maken van de nood van hardwerkende ondernemers die in hun nood hun onbetaalde factuur aan jou toevertrouwen. Daar valt niets aan goed te praten. Wel moet in ogenschouw worden genomen dat in iedere branche, in ieder vakgebied en overal waar geld te verdienen valt kwaadwillenden actief zijn. Dat is nu eenmaal de wereld waarin wij leven. Zegt een zakkenroller op een plein naar keuze bijvoorbeeld ook maar iets over de stad waarin het plein zich bevind of over de mensen die in deze stad wonen? Lijkt me niet, feit blijft overigens wel dat je altijd 100% inspanning moet blijven leveren om dit tegen te gaan.

Tijdens de uitzending kwam ook NVI (Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen) voorzitter Jan Franssen aan het woord. Deze benadrukte het belang van een gecertificeerde incasso onderneming. Ook wekte hij de indruk dat alleen bij de NVI aangesloten incassobureaus echt te vertrouwen waren, want zo stelde hij: “Iemand die een goed incassobedrijf leidt, die is gecertificeerd met een keurmerk”. Verwijzend naar de enige instantie die deze keurmerken momenteel uitgeeft; degene waar hij voorzitter van is. Hij benoemt zelf dat er momenteel 450 incassobureaus actief zijn in Nederland en ook verwijst hij naar de site van de NVI waarop deze terug te vinden zijn. Wel geteld zijn hierop 24 unieke incassobureaus (26 handelsnamen) terug te vinden en 1 aspirant lid. Dat zou dus betekenen dat wanneer wij de gedachtegang van dhr. Franssen volgen, wij te maken hebben met ruim 420 incassobureaus die u eigenlijk niet moet vertrouwen. Dit alles wekt bij ons de indruk dat dhr. Franssen behoorlijk aan het preken is voor eigen parochie en hij hiermee onbedoeld de nieuwe aanwas voor de NVI in gevaar brengt. Persoonlijk heb ik weet van een flink aantal incassobureaus die steeds meer de nadruk leggen op duurzaam, sociaal en toekomstbestendig incasseren, waarvan er nog geen handjevol terug te vinden zijn in de ledenlijst van de NVI. Wist u bijvoorbeeld dat de NVI geen incassobureaus accepteert wanneer deze nog niet langer bezig zijn als een jaar? Betekent dit dat iedere startende incasso ondernemer een jaar lang niet te vertrouwen is, totdat ze zich heeft aangemeld bij deze branchevereniging? Een behoorlijk flauwe vergelijking, maar wij achten de heer Franssen gezien zijn staat van dienst heel goed in staat zijn woorden zorgvuldig te kiezen. Welk effect wil hij bereiken met zijn uitingen in dit programma?

Begrijp ons niet verkeerd; ook wij erkennen het belang van een keurmerk. Wel een die wettelijk vastgelegd en gereguleerd word (bijvoorbeeld door een consumentenautoriteit). Op internet zijn meerdere voorbeelden te vinden waarbij de leden van de NVI zich niet aan de eigen opgelegde regels houden en de garantie van het keurmerk slechts gedeeltelijk kan worden nagekomen. Zo werd in 2012 door het LOSR (Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden) al geconstateerd dat de regulering van de incassobranche niet in handen van de NVI kan worden gelaten. Ook het College van Beroep heeft in dat jaar geconstateerd dat er niet kan worden aangenomen dat het keurmerkinstituut een dusdanig effectief toezicht uitoefent op NVI-leden dat deze leden hun incasso-activiteiten altijd correct en zorgvuldig uitvoeren. Dit word verder versterkt door de berichtgeving van de ACM en AFM van nota bene december vorig jaar over de handel en wandel van incassobureaus, waaronder helaas ook de NVI aangesloten leden vielen.

Zijn wij dan tegen de NVI? Helemaal niet, sterker nog wij geloven dat de NVI een keurig instituut is waar echt word geprobeerd de incassobranche te zuiveren van malafide bureaus die op deze wijze denken ‘makkelijk’ geld te verkrijgen. Zij hebben ook een groot aandeel gehad in veel positieve ontwikkelingen binnen de incassobranche en mogen absoluut trots zijn op hun werk. Wij missen echter nog wel de volgende verdiepingsslag. Verder beseffen wij ons heel goed dat het onmogelijk is om een 100% waterdichte garantie te kunnen leveren. Waar moet bijvoorbeeld de mankracht vandaan worden gehaald om de naleving van de gedragscode op dossierniveau te controleren? Dit is een utopie. Er kan alleen worden aangestuurd op de gedragscode en de resultaten uit periodieke en steekproefsgewijze controles. Bovendien is incassowerk mensenwerk en waar gehakt worden daar vallen spaanders. De incassobureaus (keurmerk of geen keurmerk) dragen zelf de (maatschappelijke) verantwoordelijkheid dit tot tevredenheid van alle betrokken partijen op te lossen. Wel hadden wij het erg prettig gevonden als de heer Franssen er zelf ook voor had gekozen de situatie niet zwart-wit te benaderen en niet de indruk te wekken puur van de gelegenheid gebruik te maken om zijn eigen NVI nog eens extra onder de aandacht te brengen.

Overigens is het bedrijf Incassodeal.nl nog steeds te vinden op diverse incassovergelijking-sites en ook het telefoonnummer kan nog steeds gebeld worden. De telefoon werd bij ons niet meer opgenomen, evengoed telt een gewaarschuwd mens voor 2. Extra wrang is de wacht-tune waarin de band Stereo Kicks je toezingt: “…and I don’t understand what happened to our love, I’m gonna get you back, I’m gonna show you what I’m made of…” Tsja…

Met een vriendelijke groet,
Andrik van de Weerdhof

Check dit en andere blogs ook eens op www.vriendelijkverhaald.nl/actueel/