Onbetaalde factuur

Het incasso concept van Vriendelijk Verhaald is erop gericht jouw klanten aan te moedigen de onbetaalde factuur zo snel mogelijk te voldoen. Dankzij onze persoonlijke benadering zorgen wij ervoor dat jouw klant de noodzaak van betaling in gaat zien. Door ons vriendelijk karakter met specialistische kennis te bundelen, zorgen wij ervoor dat een niet betaalde factuur het juiste behandelplan krijgt.

Met Vriendelijk Verhaald hanteren wij een niet eerder gezien kostenberekeningssysteem. Met de zelf ontwikkelde Ruishof–methode stappen wij af van een standaard Wet Incasso Kosten systeem. Dit systeem rekent namelijk ook voor relatief kleine vorderingen een vast percentage dat bij jouw niet-betalende klant extra in rekening wordt gebracht. Door dit systeem zijn er alleen verliezers, je klant zal meer moeten betalen en jijzelf kampt vanwege een verstoring in het klantencontact met een verslechterde concurrentiepositie.

Ook de No Cure No Pay methode valt niet binnen de visie en het gedachtegoed van Vriendelijk Verhaald. Bij de No Cure No Pay constructie zitten veel verborgen kosten die voor rekening van de opdrachtgever komen. Je betaalt vanwege de kleine lettertjes (in tegenstelling tot wat de naam suggereert) vaak ook voor niet ingevorderde dossiers, wanneer je bijvoorbeeld besluit geen kostenverhogende maatregelen te willen nemen.

Bij de Ruishof–methode worden alleen kosten berekend die ook daadwerkelijk zijn gemaakt. Waarom zou een klant een vast percentage van 15% met een minimum bedrag van €40,- moeten betalen als er slechts één brief gestuurd is?

Bij een eerste kennisgeving/aanmaning van een incassobureau staan de werkzaamheden naar onze mening niet in verhouding met de berekende wettelijke incassokosten. Als er na onze aanmoediging snel betaald wordt, rekenen wij alleen de gemaakte kosten door aan jouw niet-betalende klant. In deze gevallen kunnen wij jou zelfs een vergoeding geven voor verzuimrente en/of administratieve kosten. Om die reden is Vriendelijk Verhaald altijd goedkoper dan haar concurrenten.

Juridisch

Om in Nederland binnen de incassobranche innovatief te zijn, besteden wij bijzonder veel aandacht aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Ons doel is om het incasso en/of faillissement traject voor zowel jou als de niet-betalende klant te vereenvoudigen. Wanneer je juridische vragen hebt waar het internet je het antwoord op schuldig moet blijven, kan je gratis contact met ons opnemen.

Schuldbewaking

In sommige gevallen lukt het je niet-betalende klanten niet om een dossier op korte termijn te voldoen. Tijdens het schuldbewakingstraject toetsen wij door middel van een aantal tools of de persoonlijke situatie van de niet-betalende klant verbeterd is. Indien hier geen sprake van is zullen wij erop toezien dat jouw factuur niet zal verjaren.
Daarnaast zullen wij indien de persoonlijke situatie van je klant verbeterd is, jouw factuur alsnog vriendelijk verhalen.

Credit Management

Het kan voor elke ondernemer een goed idee zijn om de credit managementprocessen door te laten lichten. Bij Vriendelijk Verhaald besteden wij vanuit onze filosofie veel aandacht aan het uitdenken, optimaliseren en beschrijven van een verbetering binnen de bestaande credit managementprocessen. Klanttevredenheid is hierin wat ons betreft leidend. Onze optimalisatie zal aantoonbaar leiden tot een snellere betaling van een tevreden klant.

   Wil jij ook een factuur vriendelijk verhalen?

    wacht niet en neem direct contact op