De meest optimale en vriendelijke “order-to-cash’ flow, daar staan wij van Vriendelijk Verhaald Incassomediators voor! Wij zijn ontstaan omdat wij zagen dat incasso niet meer dan een kille, zakelijke transactie was geworden. Vanuit onze filosofie geloven wij dat incasso op verschillende manieren juist een kans kan zijn. In plaats van puur en alleen te richten op het incassoresultaat, focussen wij ons in eerste instantie op verbetering van de relatie, klantbehoud en herhalingspreventie. Dit doen wij op basis van de 3 pijlers waarop Vriendelijk Verhaald gebouwd is.

Samenwerking

Wij delen graag wat wij doen en hoe wij dit doen. Ook willen wij een verlengstuk van uw organisatie zijn. Onze klanten waarderen onze korte lijnen en flexibiliteit.. Zo hebben wij een servicedesk (servicedesk@vriendelijkverhaald.nl) in het leven geroepen om u te kunnen bijstaan in vragen en opmerkingen over credit management processen, debiteurenbeheer, incasso, gerechtelijke trajecten etc. Het ontlasten van u als opdrachtgever is hierbij ons hoofddoel. Ook bieden wij een uitvalanalyse aan, waardoor u precies inzichtelijk krijgt in het waarom van non-betaling. Wij zijn pas voldaan als u uit onze analyse uw proces vanaf order to cash nóg optimaler kunt inrichten. Samen sterker!

Acceleratie

Vriendelijk Verhaald wil in sync zijn met uw onderneming en uw uitstaande posten (DSO) zo laag en zo jong mogelijk houden. Wij schakelen op waar nodig en onze manier van werken zorgt voor een verbeterde concurrentiepositie, externe positionering en klantrelatie. Met trots kunnen wij zeggen dat wij minder dan 5% van onze zaken hoeven over te dragen aan de deurwaarder en wij ruim 90% succesvol incasseren. Door onze manier van incasseren brengen wij een snellere en betere informatievoorziening tot stand. Informatie is essentieel in onze business en draagt bij aan een vlotter en hoger incassoresultaat. Wie weet wat er speelt, kent niet alleen de problemen maar ook de oplossingen.

Respect

Respect voor de positie van de niet betalende klant. Uw klanten zijn onze klanten, wij vermijden termen als “wanbetalers”, “debiteuren” en overige negatieve benaderingen. Wij zorgen ervoor dat uw klant gemotiveerd wordt om tot een oplossing te komen en dat uw klant zich hierbij gehoord en begrepen voelt. Dit doen wij onder andere door de tijd te nemen voor het verhaal van uw niet betalende klant en verzwaren wij als enige professioneel incassobureau uw vordering niet ineens met de volledige Wettelijke Incassokosten. Dit om uw klant ook financieel te motiveren zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Daarnaast beseffen wij ons dat wij ook een maatschappelijke plicht hebben en bieden wij via ons Learning Center ook tips en tools voor een gezonde balans. Ons doel is te allen tijde dat uw niet betalende klant een uw tevreden betalende klant word.

Meer weten, download dan hier onze brochure