Onlangs meldde zich een opdrachtgever bij ons die al geruime tijd achter zijn vordering aan zat. Er was een dispuut ontstaan over de vorm van de gesloten overeenkomst. Waar de opdrachtgever er vanuit ging dat er sprake was van een vaste overeenkomst voor een bepaald bedrag, ging de niet-betalende klant er vanuit dat er sprake was een No Cure No Pay overeenkomst. Door verschillende pogingen om toch nog (een gedeelte) van zijn geld te kunnen incasseren werd de kloof tussen deze ondernemers alleen maar groter en de toonzetting steeds minder hartelijk. De betreffende ondernemer zag alleen zijn heil nog in het afboeken van de vordering en het nemen van zijn verlies.

Wij raakte in gesprek met deze ondernemer en legde hem uit dat Vriendelijk Verhaald als incassomediator juist in deze zaken uitblinkt en haar ware kracht kan laten zien. De normaal zo op de klantrelatie gestelde ondernemer, gaf ons bij wijze van grap nog aan dat het dit keer niet zo ‘Vriendelijk’ hoefde, maar dat het hem vooral ging om ‘Verhaald’. Wij zouden hem gaan bewijzen dat deze twee niet alleen naast elkaar kunnen bestaan, maar elkaar ook nog eens versterken.

Al gauw bleek dat de ruis niet uit kwaadwillendheid was ontstaan, maar puur uit een begrijpelijke miscommunicatie. Na bestudering van de Algemene Voorwaarden en het contract kwam naar voren dat 1 enkel zinnetje de reden van de verwarring was. Ik kan me alleen maar voorstellen dat er tijdens het kennismakingsgesprek – wat uiteindelijk leidde tot de definitieve opdracht –in grote lijnen over de werkzaamheden is gesproken. Door de ontstane ruis waren opdrachtgever en de niet-betalende klant inmiddels recht tegenover elkaar komen te staan en het was duidelijk dat zij hier samen niet meer uit gingen komen.

Nadat wij ons eerst hadden voorgesteld bij de niet-betalende klant en begrip hadden opgebracht voor zijn situatie, kon hij ook begrip opbrengen voor onze opdrachtgever. Dit begrip werd zelfs waardering toen wij aangaven dat wij alleen gemaakte kosten berekenen en niet – zoals gebruikelijk – wettelijke incassokosten van 15% en handelsrente van 8,05% over de hoofdsom. Door de angel (lees: gevoel van onrecht) uit de relatie te halen, kreeg iedere betrokken partij de kans en ruimte om de zaak opnieuw en helder te bekijken. Normaal gesproken is dit stap 1, maar in dit geval was dit al voldoende om de vordering alsnog binnen een week volledig betaald te krijgen. Na ontvangst van de betaling, konden wij de zaak direct afsluiten tot tevredenheid van alle partijen. De opdrachtgever hoefde geen maand op zijn geld of terugkoppeling te wachten, omdat wij iedere opdrachtgever als VIP behandelen. Ongeacht of je 1 zaak of 400 zaken in een jaar aanlevert.

Persoonlijk hoop ik hiermee ook definitief ontkracht te hebben dat incasso niet hand-in-hand zou kunnen gaan met de goede relatie tussen ondernemers en een supersnel resultaat. Vriendelijk Verhalen bestaat nu, geen excuses meer om jouw relatie op het spel te zetten door een onbetaalde factuur. Ben jij klaar voor incasso 2.0?

Met een vriendelijke groet,

Andrik van de Weerdhof

Check dit en andere blogs ook eens op www.vriendelijkverhaald.nl/actueel/